Adım Adım Kentsel Dönüşüm

adim adim kentsel donusum

 • Proje temini için belediyeye başvurulur.
 • Deprem risk raporu için Lisanslı kuruluşa başvurulur.
 • Lisanslı kuruluş Deprem risk raporunu hazırlar.
 • Rapor lisanslı kuruluş tarafından onay için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilir.
 • Bakanlık Deprem Risk Raporunu onaylar tapuya yazı yazar.
 • Kat maliklerinin en az 2/3 çoğunluk ile bina ortak karar protokolünü hazırlar.
 • Bina Ortak Karar Protokolü İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne sunulur.
 • Kentsel Dönüşüm kredisi için başvuru yapılır.
 • Kentsel Dönüşüm kira yardımı için başvuru yapılır.
 • Binanızın inşası veya güçlendirilmesi için tüm projeler hazırlatılır ve belediyeden ruhsat alınır.
 • Binanızın inşası veya güçlendirilmesi için müteahhit/inşaat şirketiyle anlaşılır.
 • Yapımı tamamlanan binanızın iskanı alınır.