Akıllı Yapı İle Kentsel Dönüşüm

akilli yapi ile kentsel donusum

Kentsel dönüşüm nasıl, ne şekilde, hangi ilkeler gözetilerek uygulanmalıdır? Kentsel dönüşümle nasıl bir şehir kurulmalı, o şehirlerde neler yer almalıdır? Kurulacak yeni kentler, yenilenen bölgeler hayat ve binalarıyla nasıl bir imge olmalıdır? Kentsel dönüşümde hangi temel adımlar atılmalıdır? Bizce şu başlıklar, kentsel dönüşümün bütünlüklü işletilmesi bakımından ilkeseldir.

Hizmet hayatında, alanında uzman ekip ve araçlarla bugüne kadar yüzlerce referans barındıran Akıl Yapı Denetim kentsel dönüşümde atılacak adımlarda tecrübesiyle etkili çözümler sunuyor. 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılan şirket, binalardaki hasar tespiti çalışmaları ve yeni projelerin test aşamaları için yapılacak çalışmalarda sekiz yıllık deneyimle başvurulan ilk lisanslı firmalar arasında yer alıyor.
Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz için kentsel dönüşüm çalışmaları gündem odağı haline gelmiştir. Vatandaşlar, artık sadece kendilerine karşı değil, sevdiklerine ve gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk taşıyor. Çarpık kentleşme, malzemelerin kalitesiz ya da yetersiz oranlarda kullanılması, sorunlu bölgelerde deprem ve afet çalışmalarının ehemmiyetle yürütülmemesi bugüne kadar ülke genelinde büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçebilmek için binaların inşa edildikten sonra değil inşa aşamasında testlerin uygulanması gerekmektedir. Test yapılacak binalarda ise, mevcut durum çalışmaları, yapıya ait proje dokümanlarının incelenmesi, yapı üzerindeki gözlem, beton kalitesinin incelenmesi ve donatı durumunun belirlenmesi, mevcut yapının analiz çalışmaları yapılarak, neticesinde yapıyla ilgili karar veriliyor. Bu çalışmalar süresince Akıl Yapı Denetim, deprem konusunda deneyimi ve güncel yöntemleriyle can güvenliğinizi korumanıza yardımcı hizmetler sunuyor. 

Kentsel dönüşüm uzun vadeli planlamalar esas alınarak yapılmalı, kentin sadece çöküntü alanları değil tamamı düşünülmeli. Hızlı hareket edilirken kentin esaslı sorunları unutulmamalı.Planlama yapılırken kentin temelde toplumsal bir yapı olduğu ilkesinden hareket edilmeli; mesele sadece fizik çevrenin dönüşümü olarak görülmemeli. Planlama toplumsal hayatın hangi ilkeler ve çevresel faktörler üzerinden ilerleyeceğini hesaba katmalıdır.
Kentsel dönüşüm bir mimari meseledir. İnşa edilecek yapıların mimari üslubu en az binaların sağlamlığı kadar önemlidir. Biçim bir hayat ve medeniyet göstergesidir. Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarının mimariyi öncelemesi, kendi şehir mimarimiz doğrultusunda yeni çizgiler, yeni üsluplarla iş görmesi elzemdir. Mimar Sinan’dan Turgut Cansever’e derin, etkili, estetik güçlü bir mimari geleneğimiz mevcuttur. Kentsel dönüşümün bu geleneği irdelemesi, ondan beslenmesi en temel vazifedir. Her şehrin yerel mimari kimliği önemsenmelidir; her yere tek biçimi dayatmaktan vaz geçilmelidir. Uydu kentleşmeden uzaklaşılmalı, farklı boyutlarda ve biçimlerde evler yapılmalı.
Kentsel dönüşüm şehir bilincinden hareket etmelidir. Şehir bilinci olmayan kişilerin kentsel dönüşüm süreçlerinde yer almaması, karar verme yetkilerinin olmaması gerekir. Şehir üzerine düşünmek, şehirlilik/kentlilik durumlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ilgililerden uygulamalara dönük bilgi almak, onlara danışmak, insanların şehirlerini sevmelerini, şehirlerine bağlanmalarını sağlayacak enstrümanlar oluşturmak ve böylece etkili bir şehir bilinci oluşturmak, bu bilinçten sonra kentleri dönüştürmek işine başlanmalıdır. Bilinç ve sevgi, her işin başıdır; şehir bilinci ve şehir sevgisi kentsel dönüşümün her an kendini kontrol edeceği, gözlemleyeceği, sorgulayacağı ayna olmalıdır.