Gerekli Evraklar

gerekli evraklar

 1. Tapu
 2. Çap
 3. Röperli Kroki
 4. İmar Durumu
 5. İnşaat İstikamet Rölevesi
 6. Aplikasyon Krokisi
 7. Gerekiyorsa Kot Kesit
 8. Proje Müellifi; Mimar, İnş. Müh. , Mak. Müh. Elk. Müh. ,Jeo. Müh. ,Harita Müh. ’nin Büro Tescil Belgesi , Proje Tescil Belgesi ve Büyükşehir Belediye Kayıt Belgesi
 9. Eski eser uygulamalarda; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul Kararları ile fotoğraf albümü
 10. Mimari, Statik , Elektrik ve Makine Uygulama Projeleri.
 11. Zemin Etüd Raporu
 12. Statik Hesaplar
 13. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
 14. Yapı Denetim Bedeli Banka Dekontu. (İnşaat alanı 1000 m2´den büyük olanlar için 1. Taksit Dekontu.) (Aslı)
 15. Yapı Müteaahhiti ;
 16. Şirket ise; (Ticaret Sicil Gazetesinde "inşaat yapabilir" ibaresi geçmek zorunda , Ticaret Odası Kayıt Sicil Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi )
 17. Şirket değil ise; Şirket kuracak ve kurduğu şirket’in ünvanını ve Ticaret Sicil nosunu firmamıza bildirecek.
 18. Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki Yapım Sözleşmesi ; Mal Sahibi kendisi Müteahhit ise Noterden Taahhütname
 19. Vergi Levhasının Fotokopisi
 20. İmza Sirküleri
 21. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmek üzere düzenlenecek Y.İ.B. Formu