Hakkımızda

hakkimizda

Denetimsiz yapı yapı değildir...

2362 Yapı Denetim İzin Belge numaralı 07.03.2011 tarihinde kurulmuş olan şirketimizin politikası Yapı Denetim Sektörüne yeni bir anlayış ve soluk getirmek amacı ile Güven ve kalitenin ‘’Akıllı Tercihi’’i olarak hedeflerini en üst seviyede belirlemiştir. Şirketimizin kalite politikasının amaçları:

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununda belirtilen can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılmasını sağlamak amacı ile proje ve yapı denetimi görevini en üst seviyede ifa etmektir. Şirketimiz tüm hizmetlerinde ' Mesleki Etik Çağdaş Norm ve Standartlarda Yapı Denetimi ' sloganını ilke olarak benimsemiş olup uygulama eylem planlarını bu çağdaş yapı ilkesi üzerinden yürütmektedir. Firmamızda görev alan personel işe başlangıç aşamasında alacağı görevlerle ilgili en üst seviyede mesleki eğitim almakta ve yapılan çalışmalarda personelin en verimli şekilde çalışmasını amaç edinmek şirketimizin kalite politikasının temel hedeflerinden biridir.. Denetimde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde inşaatların her safhasında yerinde denetim, test ve laboratuvar çalışmaları yapılırken yeni mezun teknik elemanlar, inşaat kalfaları, ustalar, tecrübeli teknik elemanlarımızca eğitilerek imalatta ve denetimde kaliteyi en üst noktaya yükseltmeyi hedeflemektedir. Denetimlerde esas olan mesleki ahlak kurallarıdır. Şirket denetim politikamız bu kuralları esas alarak

Dürüstlük; Bağımsızlık; Tarafsızlık; Güvenilirlik; Yeterlilik olmak;

üzere beş ilkeyi esas alır. Denetim mesleğinin temel ahlak kuralı, dürüstlüktür. Denetim mesleğini yürütürken denetçilerin davranışları kusursuz ve kuşku uyandırmayacak biçimde olması temel kalite politikalarımızdan biridir. Denetçiler, denetledikleri kuruluşlardan ve denetlenen kuruluşlarla ilgili çevrelerden bağımsız olmak zorundadır. Denetçiler; sorumluluklarını tarafsız bir şekilde yerine getirebilmeleri için kişisel çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü ortamdan, etkiden uzak kalmaya özen göstermelidir. Düzenleyeceği raporları denetlediği firma, kurum veya kuruşlardan veya kamu kuruluşlarının etkisi altına girmeden yapmalıdır. Denetçilere duyulan saygı ve güvenilirlilik, denetçilerin geçmişte ve günümüzde göstermiş oldukları başarıların çabaların neticesidir. Denetimin adil ve tarafsız olması için denetçiler tam bir güvenceye sahip olmalıdır. Tüm toplumlarda mesleki ahlak kurallarına uygunluk yönünde inandırıcılık ve güvenilirlilik, en üst düzeyde olması gereken bir erdemdir. Denetim politikamız bu erdemi en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir.

Denetçiler her zaman ' mesleki yeterliliğe ' sahip olmak zorundadırlar ve mesleklerini yürütürken yüksek mesleki standartları uygulamak durumundadırlar. Denetçiler yürürlükteki mevzuat ve standartlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, mesleki özeni göstermek, en yüksek nitelikte bilimsel yöntem ve uygulamaları kullanmak, ihtiyaç duyduklarında bilgi düzeylerini yükseltmek ve becerilerini geliştirmek zorundadırlar. Ülkemizde değil depremler; durduğu yerde binaların yıkıldığı göz önüne alınırsa, mevcut binalar ve yeni yapılmakta olan inşaat örneklerinden, yapı denetim sisteminin öneminin anlaşılacağı kanısındayız. Şirket politikamız, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak "Denetimsiz yapı, yapı değildir" ilkesini hayata geçirmektir.